DEBATA "EDUKACJA - NASZA PRZYSZŁOSĆ"

kkkk

W poniedziałek, 28 listopada w Samorzadowym Zespole Szkół w Kostkowie odbyła się wspólna debata uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnego Samorzadu oraz pracowników różnych służb na terenie gminy, m.in. służby zdrowia, opieki społecznej, Straży Gminnej. Jednym z gosci była pani wizytator, Krystyna Gierwatowska, przedstawicielka Pomorskiego Kuratorium Oswiaty w Gdansku. Tematem spotkania były kierunki rozwoju edukacji w gminie Gniewino. Punktem wyjsciowym do wspólnej dyskusji była "Szkoła Marzeń", projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskanych przez obie szkoły. Realizacja projektu trwać będzie od 15 pazdziernika 2005 do 14 pażdziernika 2006 (pisalismy o nim szerzej w numerze 10/2005). Debate otworzyły i poprowadziły panie: Maria Korkosz oraz Karolina Pyczka. Jako pierwsi głos w dyskusji zabrali uczniowie, którzy przedstawili zebranym wizje swojej "szkoły marzeń", przekazując ją potem na ręce sekretarza gminy, Krzysztofa Kochana. Po uczniach swoje wizje kierunków rozwoju edukacji w naszej gminie prezentowali dorosli uczestnicy debaty. Wsród poruszonych tego wieczoru problemów można wymienić m.in. kwestię zwiększenia zainteresowania młodzieży rozwojem kultury fizycznej i sportem (zwłaszcza w kontekscie atrakcyjnosci pływalni gniewińskiej), pogłębienia integracji uczniów ze szkoła, zapoznania dzieci i młodzieży z różnymi srodowiskami poza gminą (zwłaszcza- ze srodowiskiem miejskim). Inne omawiane w debacie zagadnienia, to kwestia rozwiazania problemu agresji w szkole, zbyt licznych klas, oraz zróżnicowanego poziomu wiedzy u dzieci. Dodajemy jednoczesnie, iż posród kwestii zgłoszonych na początku spotkania przez młodzież najwiekszym zainteresowaniem cieszył się pomysł zamontowania zjeżdżalni na Pływalni Krytej w Gniewinie. Jako ostatnia głos w dyskusji zabrała Krystyna Gierwatowska z Pomorskiego Kuratorium Oswiaty, gratulując obu szkołom udziału w projekcie "Szkoła Marzeń" oraz zapewniając o pełnym zaangażowaniu Kuratorium w realizacji wszystkich "marzeń". Dedatę podsumował w swej wypowiedzi sekretarz gminy, Krzysztof Kochan, m.in. zwracajac uwagę na fakt, iż konkretnosć wspomnianych "marzeń" przez ich jakosć swiadczy przede wszystkim o dobrym poziomie oswiaty w gminie Gniewino. Zapowiedział dażenie do zintensyfikowania wspólnych dziłań wszystkich sfer życia publicznego gminy na rzecz stopniowego urzeczywistniania marzeń wpisujacych się w rozwój oswiaty na jej terenie.


 

KÓŁKO INFORMATYCZNE PRZY SAMORZˇDOWYM GIMNAZJUM im.STANISŁAWA GALASA W KOSTKOWIE